nasi klienci

Grupa Azoty
DuPont
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Ministerstwo Rolnictwa
Scott Wilson Ltd – Europa
PIWET Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB
BIOWET
SIGMA SA
Lubelski Węgiel Bogdanka SA
Mostostal
Miasto Puławy
Miasto Chełm
Uzdrowisko Nałęczów
Hotel Król Kazimierz
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie
MEZAP
KRZACZEK
i wielu innych